Ers 2011 mae'r Ganolfan Sgiliau CADARN yn Aberystwyth wedi cynnal cyfres o weithdai DPP y Gyfraith, ar y cyd ag Adran y Gyfraith a Throseddeg, gan dargedu cyfreithwyr lleol yn ardal Canolbarth Cymru. Gyda llawer o gyfreithwyr yn teithio i Dde Cymru a thu hwnt i gael eu pwyntiau Gyfraith DPP, mae cynnal cyrsiau diddorol a dymunol DPP y Gyfraith yn lleol yn Aberystwyth wedi bod yn llwyddiannus iawn.
Ar 23 Mehefin, 2014 cyflwynodd cwmni cyfreithiol o Gaerdydd, Capital Law, gweithdy 'Tribiwnlys Cyflogaeth Ffug' yn Aberystwyth, i gynnig y cyfle i brofi'r broses o Dribiwnlys Cyflogaeth. Nod y gweithdy oedd rhoi dealltwriaeth glir i fusnesau / sefydliadau o'r broses Tribiwnlys Cyflogaeth a'r materion cyfreithiol perthnasol sy’n gysylltiedig.

Mae adborth gan gynrychiolwyr a fynychodd yn ardderchog gyda llawer yn dweud bod y gweithdy yn ddiddorol, llawn gwybodaeth ac yn ddefnyddiol iawn.

"Un o'r cyrsiau mwyaf pleserus ‘rwyf wedi mynychu" - David Hinton Jones, Morris & Bates