Trosolwg o’r Project

Mae Canolfan Sgiliau CADARN yn brosiect a gyllidir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac a arweinir gan Brifysgol Bangor mewn partneriaeth â Phrifysgolion Aberystwyth, Glyndŵr a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae Canolfan Sgiliau CADARN yn helpu sefydliadau a dysgwyr i gael gafael ar gyfoeth o gyfleoedd hyfforddi a chyrsiau byr DPP yn y prifysgolion hyn.


Canolfan Sgiliau CADARN yw sylfeini strategaeth CADARN (Cydweithredu a Datblygu ar draws Rhwydweithiau Rhanbarthol) ar gyfer datblygu AU yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, gan gyplysu cryfderau academaidd unigol y partneriaid i ddarparu cyfleoedd unigryw na fyddent ar gael fel arall.

Cefndir y Prosiect


Yn flaenorol, partneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor (a alwyd yn Ganolfan Sgiliau Aber-Bangor) oedd y prosiect, ac ym mis Chwefror 2012 ehangodd i gynnwys Prifysgol Glyndŵr a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. I weld manylion y llwyddiannau a’r cyflawniadau allweddol cliciwch isod:

Darlith Iechyd a Lles Cyfres

Gweithdai e-droseddu

Dosbarth Meistr mewn Marchnata

Cyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus y gyfraith

Digwyddiadau arall sydd wedi'u

 

Partneriaid

Prifysgol Aberystwyth
Yr Hen Goleg
Stryd y Brenin
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AX
+44 (0)1970 623111

Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
+44 (0)1248 351151

Prifysgol Glyndwr
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW
+44 (0)1978 290666

Y Brifysgol Agored yng Nghymru
18 Heol y Tollty
Caerdydd
CF10 1AP
+44 (0)845 300 60 90