Astudiaethau Achos o Brifysgol Aberystwyth

'Gweithdy Tribiwnlys Ffug Cyflogaeth' Prifysgol Aberystwyth (Tachwedd 2014)

Ers 2011 mae'r Ganolfan Sgiliau CADARN yn Aberystwyth wedi cynnal cyfres o weithdai DPP y Gyfraith, ar y cyd ag Adran y Gyfraith a Throseddeg, gan dargedu cyfreithwyr lleol yn ardal Canolbarth Cymru. Mwy ...

Prifysgol Aberystwyth 'Cwrs ôl-radd newydd sgiliau Hwyluso' (Mehefin 2015)

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio cwrs hyfforddi lefel ôl-radd newydd mewn Sgiliau Hwyluso mewn partneriaeth â Menter a Busnes. Mwy ...

Astudieathau Achos o Brifysgol Bangor

Elevate Cymru - Astudiaethau Achos Fideo

Mae'r tîm Elevate, Prifysgol Bangor, wedi bod yn ffodus i weithio gyda busnesau lleol gwych. Gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein cyfranogwyr i ddweud am eu profiadau ar y cyrsiau Elevate.

LEAD Cymru

LEAD Cymru is a 10-month Leadership Development programme designed with leaders and owner-managers of SMEs. Darllenwch astudiaethau achos o:

Cyfres Darlithoedd Iechyd a Lles Prifysgol Bangor

Gwelodd Prifysgol Bangor a Choleg Llandrillo Cymru angen am hyfforddiant ychwanegol ar destunau iechyd a lles ac ar y cyd fe wnaethant ddatblygu cyfres o ddarlithoedd a gomisiynwyd gan Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH) a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Mwy ...

Astudieathau Achos o Brifysgol Glyndŵr

Prifysgol Glyndŵr a UPM Papermill

 

Astudieathau Achos o'r Prifysgol Agored

Prifysgol Agored yng Nghymru & Datblygiad Gweithwyr Cynnal Iechyd

Gweithiodd y Brifysgol Agored gyda'r GIG i ddatblygu dull integredig, gan weithio gyda chyflogwyr, y gweithlu, yr undebau llafur a chyrff proffesiynol i wneud y newidiadau strategol angenrheidiol. Mwy ...

Y Brifysgol Agored yng Nghymru, prosiect ‘Our Story’ (Rhagfyr 2014)

Pwrpas y prosiect hwn oedd gweithio gyda darparwyr addysg gynradd a chyn oed ysgol ar draws pob sector (preifat, cyhoeddus a gwirfoddol) yng ngogledd-ddwyrain Cymru i ddangos sut ellir defnyddio Adnoddau Addysgol Ar-lein fel llwybr oddi wrth ddysgu anffurfiol i ddysgu ffurfiol. Mwy ...