Ydych chi wedi colli un o'n sesiynau? Ydych chi eisiau ei glywed eto?

Mae pob 12 darlithoedd gan Gyfres 5 ar gael ar-lein nawr i wrando eto neu rannu gyda'ch cydweithwyr.

Cyflwyniad wedi cael eu hychwanegu pan fyddant ar gael.

Sesiwn 1: Dementia (28/10/14)

Darlith 1: 'Relationship-centred dementia care', Yr Athro Bob Woods


Darlith 2: cyflwyniad gan y Gymdeithas Alzheimiers


Sesiwn 2: Caethwasiaeth Fodern yng Ngogledd Cymru

Darlith 1: 'Modern Slavery: Removing the Blindfold’, James Coy

Darlith 2: 'Slavery – Hidden in Plain Sight: A Wales and UK Perspective', Stephen Chapman

Sesiwn 3: Gofal Canser(20.01.2015)

Darlith 1: 'The Battle Ahead', Damian Heron - Director North Wales Cancer Network and Associate Chief of Staff Cancer, Palliative Care and Clinical Haematology Clinical Programme Group

Darlith 2: 'Prevention is Better than Cure', Damian Heron

Sesiwn 4: Anhwylder Sbectrwm Awtistig (17.02.2015)

Darlith 1: 'Health and Wellbeing in People with Autism and Intellectual Disability', Dr Tracey Lloyd

Darlith 2: 'The Health of Adults with Intellectual Disabilities', Dr Ceri Christian-Jones

Sesiwn 5: Gordewdra (17.03.2015)

Darlith 1: 'Food Dudes Programme' - Professor Pauline Horne

Darlith 2: 'Using Behaviour Change to Enable Children to Eat Well: Food Dudes Programme in Denbighshire Special Schools', Dr Mihela Erjavec

Sesiwn 6: Cyffuriau ac Alcohol (01.04.2015)

Darlith 1: Why Do People Take Drugs? gyda Steve Hosiers

Darlith 2: Personality in Relations to Drugs & Alcohol gyda Simon Viktor