Hoffech chi gael cymorth i ganfod anghenion hyfforddiant eich busnes?

Gallwn ni ddarparu i chi wybodaeth am y ddarpariaeth hyfforddiant diweddaraf yn y Prifysgolion, llunio rhaglenni at y pwrpas wedi’u teilwra yn unol ag anghenion eich sefydliad ac, er mwyn lleihau eich costau, darparu gwybodaeth ar gyllid posib. Gallwn hefyd ddarparu gwybodaeth am raglenni menter i fyfyrwyr a graddedigion.

Os hoffech wybod rhagor a gweld sut allwn ni helpu, cysylltwch â ni drwy e-bostio ein tîm ar gwybodaeth@canolfansgiliaucadarn.ac.uk neu ein ffonio ar 01248 388575.