Ar y dudalen hon byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunyddiau, adnoddau dysgu ar-lein a lawrlwythiadau. Mae’r adnoddau hyn ar gael yn rhad ac am ddim ond cofiwch edrych ar ein telerau defnyddio i ddechrau.

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano, cofiwch gysylltu â ni.

Cyrsiau Am-ddim

FutureLearn yn cynnig detholiad amrywiol o gyrsiau o brifysgolion blaenllaw a sefydliadau diwylliannol o bedwar ban byd. Mae'r rhain yn cael eu darparu un cam ar y tro, ac yn hygyrch ar ffôn symudol, tabled a bwrdd gwaith, fel y gallwch ffitio dysgu o amgylch eich bywyd. Mae partneriaid yn cynnwys y Brifysgol Agored.

OpenLearn: The home of free learning from the Open University Caiff cyrsiau eu haddasu detholiadau o gyrsiau'r Brifysgol Agored - yr un fath â'r rhai a astudiwyd gan ein myfyrwyr - neu gyrsiau agored cyflawn unigryw i OpenLearn.

OpenLearn Cymru: The home of free learning from the Open University in Wales Mae OpenLearn Cymru yn darparu dewis gwerthfawr o adnoddau dysgu Cymraeg am ddim. Yma ceir casgliad o adnoddau sy’n defnyddio ffynonellau gorau OpenLearn y Brifysgol Agored, yn ogystal â pheth cynnwys newydd sbon.

Adnoddau

Busnes, Rheolaeth a’r Gyfraith How to sustain a start-up (Prifysgol Agored)
Advertising in a global context (Prifysgol Agored)
Innovation in the UK: Good, but not enough? (Prifysgol Agored)

Managing large projects and measuring sustainability (Prifysgol Agored)
60 second adventures in economics: The Principle Of Comparative Advantage (Prifysgol Agored)

e-Commerce (Prifysgol Bangor)
Adnoddau Menter Wledig (Prifysgol Agored)
Human resources: recruitment and selection (Prifysgol Agored)
Make an impact: sustainability for professionals (Future Learn)
Managing people, engaging your workforce (Future Learn)

Cemeg, Bioleg a Pheirianneg Evan Davis: Engineering the future (Prifysgol Agored)
Cyflogaeth, Sgiliau Chwilio Gwaith

Climbing the Ladder (Prifysgol Agored)
Pwysigrwydd Sgiliau Rhyngbersonol (Prifysgol Agored)
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi (Prifysgol Agored)
Get started with online learning (FutureLearn gyda'r Brifysgol Agored)
Mindfulness for well-being and peak performance (FutureLearn)

Cyfrifiadura a TG

Source of denial (Prifysgol Agored)
Introduction to Bsiness IT (FutureLearn gyda'r Brifysgol Agored)

Gwyddorau Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored Chwaraeon a Mynegiant Emosiynol: Ain't no mountain high enough - Mountaineers' great (emotional) expectations (Dr Tim Woodman, Prifysgol Bangor)

Cyflwyniad PowerPoint

Chwaraeon a Mynegiant Emosiynol: Performance pressure is like chocolate - Some people can devour as much as they want without any negatives whilst others suffer (Dr Gavin Lawrence, Prifysgol Bangor)
Cyflwyniad PowerPoint

Gwyddorau Naturiol a’r Amgylchedd From the bright lights of Bangkok (Prifysgol Agored)
Missing piece of the puzzle (Prifysgol Agored)
Brixton: transitioning to a low-energy future (Prifysgol Agored)
Ieithoedd

Chinese at the tip of your tongue: A glimpse of Chinese (Prifysgol Agored)

Croeso: Cymraeg i Ddechreuwyr (Prifysgol Agored)

'Y Porth' – y porth i adnoddau cyfrwng Cymraeg (Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Seicoleg

Seicoleg Hapusrwydd: Does positive psychology have value in the real world? (Dr John Parkinson, Prifysgol Bangor)

Cyflwyniad PowerPoint
Gwrandewch ar Ddarlith 1

Seicoleg Hapusrwydd: Communicating positivity: skills to encourage positivity in others (Dr Fay Short, Prifysgol Bangor)
Cyflwyniad Prezi
Gwrandewch ar Ddarlith 2

Sgiliau

Cyrsiau sgiliau am ddim OpenLearn o 'Learning to learn' i 'Key skill assessment' ac 'Essay and report writing skills'.

Cyrsiau sgiliau am ddim OpenLearn Cymru yn cynnwys 'Refresh your study skills' a 'The importance of interpersonal skills'.

Get started with online learning (Future Learn gyda'r Brifysgol Agored)