Mae ein manylion cysylltu i’w gweld isod. Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Katie Thomas, Prifysgol Bangor
Swyddog Sgiliau a Menter
Ffôn: +44(0)1248 388575
Ebost: katie.thomas@bangor.ac.uk

Nerys Hague, Prifysgol Bangor
Gweinyddwr
Ffôn: +44(0)1248 382258
Ebost: n.hague@bangor.ac.uk

Non Lavaro, Prifysgol Aberystwyth
Swyddog Sgiliau a Menter
Ffôn: +44(0)1970 621668 / 07772 812 912
Ebost: nol1@aber.ac.uk

Delyth Whitelaw, Prifysgol Aberystwyth
Swyddog Marchnata (RB&I)
Ffôn: +44(0)1970 628753
Ebost: dte@aber.ac.uk
 
Kim Dimmick, Prifysgol Glyndŵr
Rheolwr Partneriaethau Diwydiannol a Datblygu Busnes
Ffôn: +44(0)1978 293135
Symudol: 07752619719 k.dimmick@glyndwr.ac.uk
Trish Reid, Prifysgol Glyndŵr
Rheolwr Datblygu Gweithlu a Phartneriaethau
Ffôn +44(0)1978 293180
Symudol 07841 865240
p.a.reid@glyndwr.ac.uk
Kevin Pascoe, Brifysgol Agored yng Nghymru
Rheolwr Ymwneud â Chyflogwyr
Symudol 07500974334
Ffon: +44(0)2920 471019
Ebost: k.p.pascoe@open.ac.uk
Susannah Neill, Prifysgol Bangor
Gweinyddwr Cyfryngau Cymdeithasol
Ebost: s.neill@bangor.ac.uk