Bu'r ABSC ym Mhrifysgol Bangor yn cydweithio gydag e-drosedd Cymru i drefnu brecwastau busnes ledled gogledd orllewin Cymru. Cynhaliwyd digwyddiadau llwyddiannus ym Mangor, Llangefni a Phwllheli a ddenodd amrywiaeth o fusnesau lleol ac a gafodd adborth cadarnhaol iawn gan bawb a ddaeth. Rhoddodd y cyflwyniadau wybodaeth ddefnyddiol ac ymarferol am y bygythiadau i fusnesau yn yr ardal, gan gynnig cyngor arbenigol ar sut i’w hosgoi. Atebodd y siaradwyr liaws o gwestiynau gan fusnesau lleol ar beryglon e-drosedd a sut gall busnesau ddiogelu eu hunain ac aros un cam ar y blaen i droseddwyr seiber.