Cynhaliodd yr ABSC ym Mhrifysgol Bangor gyfres lwyddiannus iawn o ddarlithoedd cyhoeddus ar iechyd a lles. Roedd y darlithoedd am ddim ac yn cynnwys cyflwynwyr sy'n arbenigwyr yn eu meysydd ac sydd wedi defnyddio eu gwybodaeth mewn amgylchedd gwaith. Roedd y sesiynau'n cyflwyno ymchwil blaengar trwy gyfrwng amrywiaeth o bynciau wedi eu hanelu at gynulleidfa eang, yn cynnwys y cyhoedd ac ymarferwyr iechyd. Roedd y pynciau'n cynnwys rheoli straen, maeth a heneiddio’n iach ac roedd y gynulleidfa'n amrywiol iawn ac yn cynnwys gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, myfyrwyr coleg ac addysgwyr.