Ar y cyd â Chanolfan Ymarfer y Gyfraith, cyflwynodd yr ABSC ym Mhrifysgol Aberystwyth raglenni datblygiad proffesiynol parhaus yn y gyfraith yn 2010 a 2011. Trafodwyd amrywiaeth eang o bynciau yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am gyfraith deuluol, materion treth ar ôl marwolaeth ac ewyllysion a chynllunio hyd oes. Cafwyd adborth rhagorol a dyfarnwyd pwyntiau datblygiad proffesiynol parhaus Cymdeithas y Gyfraith i'r cyfranogwyr.