Cyflwynodd yr ABSC ddau ddosbarth meistr marchnata wedi eu teilwra i fusnesau lleol ym Mhrifysgol Bangor. Roedd y sesiynau wedi eu llunio'n arbennig er mwyn i fusnesau bach a chanolig ddysgu mwy am farchnata a'u gwneud yn fwy abl i farchnata eu busnesau. Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys rheoli strategaethau marchnata, seicoleg y cwsmer, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata ar y we. Cyflwynwyd y pynciau hyn gan gyfuniad o staff academaidd Prifysgol Bangor ac arbenigwyr marchnata yn y sector preifat. Roedd y digwyddiadau'n cynnwys sesiwn holi oedd yn para hanner awr gyda chyfle i ofyn i'r pedwar cyflwynydd ar y panel am gyngor marchnata penodol a chyfle hefyd i rannu syniadau a gwybodaeth gyda sefydliadau eraill.⁠